71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

mgr Krystyna Hrycyk

DYREKTOR

mgr Genowefa Surniak

ZASTĘPCA DYREKTORA KIEROWNIK WYDZIAŁU BIBLIOTEKARSKIEGO

mgr Michał Kott

KIEROWNIK WYDZIAŁU ZAOCZNEGO

mgr Monika Aleksandrowicz

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Damian Białecki

NAUCZYCIEL ETATOWY

dr Magdalena Chacko

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Ewa Herman-Włodarczyk

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Łukasz Misiek

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Elżbieta Kościelak

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Anna Dorota Morawiecka

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Elżbieta Pietralczyk

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Dorota Szczęśniak

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Joanna Śliwińska

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Jolanta Wesołowska-Michalak

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Iga Załęczna

NAUCZYCIEL ETATOWY

mgr Małgorzata Adamczyk-Młodzianowska

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

Grażyna Bielawska

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Anna Bogdanowicz

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Marta Chanas-Nowicka

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

 Tomasz Dajewski

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Mariusz Gabrysiak

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Magdalena Górnicka-Jottard

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr inż. Marek Hamera

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Beata Jasiak

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Paula Krawczyk-Ivanov

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Ewa Kramarczyk

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Sławomir Kuligowski

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

dr Bartłomiej Lis

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

dr Radosław Łazarz

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

dr Agnieszka Łobocka

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Katarzyna Łuczyńska

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Ewa Martyniszyn

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

dr Łukasz Michoń

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Aleksandra Misiek

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

dr hab Daria Milecka

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Lidia Teresa Nowak

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Krystyna Piwowarczyk

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Przemysław Polakowski

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Sławomir Przepiórka

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Renata Sieler

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

dr Małgorzata Siemież

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Bartosz Solarewicz

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Jacek Szymański

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Grażyna Świsulska-Pieczuro

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY

mgr Magdalena Zambrzycka

NAUCZYCIEL NIEPEŁNOZATRUDNIONY