71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

mgr Krystyna Hrycyk

DYREKTOR

Nauczyciel dyplomowany

Prowadzone zajęcia:

Praktyki śródsemestralne i zawodowe.

 

Publikacje, projekty:

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych, przekładów z języka węgierskiego, redaktorka kilku książek wydanych przez Studium i redaktorka naczelna kwartalnika Biblioterapeuta. Koordynatorka prac nad nowymi podstawami programowymi kształcenia w PPSKAKiB w połowie lat 90. ubiegłego wieku i w marcu 2010 r. Koordynatorka przedstawionej władzom w 2003 r. koncepcji WSZ Animacji Kultury.

Obszary zainteresowań:

Od 25 lat głównym obszarem moich zainteresowań pozostaje teoria i praktyka animacji społeczno-kulturalnej, model kształcenia bibliotekarzy i animatorów kultury, zarządzanie Studium, pozyskanie i wyremontowanie bazy dla działalności, promocja szkoły w środowisku i pozyskiwanie słuchaczy oraz nieustannie podejmowane próby przekształcenia Studium w Wyższą Szkołę Zawodową.

Niezmiennie od lat 70. biegłego wieku interesuje mnie kultura węgierska i mam nadzieję, że poświecę jej więcej uwagi na emeryturze.

Udział w gremiach:

Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalne.

Kontakt:

dyrekcja@skiba.edu.pl, tel. (71) 322 20 68