71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr Agnieszka Łobocka

Dyplomowany nauczyciel – bibliotekarz

Prowadzone zajęcia:

Opracowanie zbiorów, Gromadzenie i udostępnianie zbiorów, Organizacja i zarządzanie biblioteką

 

Najważniejsze teksty, projekty

  1. Encyklopedie specjalne i słowniki rzeczowe w pracy badacza sztuki książki . Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2010, s. 107-122.
  2. Współpraca biblioteki ze środowiskiem szkolnym na przykładzie Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. In: „Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym”. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej 2011, s. 253-262.
  3. Impreza czytelnicza Skiba Wiosną… z Książką 2010.
  4. Wystawy: Kobieta w malarstwieZ książką w tytule w ramach „Roztańczonego dnia praw kobiet” 2011w Studium.

Projekt realizowany

„Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa a zawód bibliotekarza”

Obszary zainteresowań:

Nowoczesne metody zarządzania biblioteką, Sytuacje lektury w literaturze pięknej i w filmie fabularnym, Etyka w zawodzie bibliotekarza

Udział w gremiach:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Oddział Wrocławski) – członek Komisji Sądu Koleżeńskiego, członek Komisji ds. nagród: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne (Oddział Wrocławski) – członek Zarządu.